Jednym z bardzo ważnych celów działań EKO "Szkoły Życia" w Wandzinie jest zmniejszanie bezrobocia na terenach wiejskich, po-pegeerowskich poprzez zatrudnienie przy realizacji projektów bezrobotnych, w większości zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poziom bezrobocia wynosi ok. 37% w Powiecie Człuchowskim. Dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy przez Ośrodek "przewija" się rocznie ...
W ramach projektu przeprowadzono szkolenia sadownicze dwa cykle szkoleń sadowniczych dla 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt: "Ochrona różnorodności biologicznej starych odmian drzew owocowych przez społeczności lokalne" ma na celu rozszerzanie obecnie prowadzonych działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i uzupełnienie istniejącej luki poprzez włączanie ...
Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie od kilku lat realizuje program profilaktyki uzależnień i zakażeń wirusem HIV. W programie brała udział młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz rodzice i nauczyciele. Część spotkań odbyła się na terenie Ośrodka w Wandzinie, miała charakter edukacyjno - profilaktyczny. Dotyczyły nie ...
Previous Next
1 2 3

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI!

Dnia 12. września 2014 roku w Wandzinie, w ramach jubileuszu 25 - lecia działalności Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" odbędzie się konferencja naukowa pod hasłem „Kierunki i wyzwania rozwoju lecznictwa osób uzależnionych. Obszary oddziaływania jednostek pomocowych”.

Celem konferencji jest upowszechnianie wiedzy nt. roli sektora pozarządowego w sferze przeciwdziałania uzależnieniom, zarówno w kontekście profilaktyki, metod leczenia, jak i obecnych tendencji, wyzwań. Patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Wojewódzki Inspektor Sanitarny Dariusz Cichy.

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji i do pobrania formularza zgłoszeniowego.

Projekt „LEPSZY START”

Wraz z początkiem lipca w Ośrodku Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" EKO "Szkole Życia" w Wandzinie rozpoczęto realizację nowego projektu pn. "LEPSZY START - kompleksowy program reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych, żyjących z HIV", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest poprawa kompetencji społecznych oraz zawodowych uczestników projektu poprzez wprowadzenie elementów reintegracji do procesu terapii.

Zachęcamy również do zapoznania się z innymi, obecnie realizowanymi w ośrodku projektami w zakładce: "PROGRAMY I PROJEKTY - BIEŻĄCE DZIAŁANIA".

Strona 1 z 4

KONTAKT

Wandzin, skrytka pocztowa 7

77 - 300 Człuchów

tel. (059) 832 34 13

fax. (059) 849 11 42

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Nr konta: 29 1240 3796 1111 0000 3074 2712

Bank Pekao S.A. I Oddział w Człuchowie

MASZ PYTANIE?

Email:
Tytuł
Wiadomość
2+2=

ODWIEDZIŁO NAS

010367